Fibromyalgie

Fibromyalgie (fibromyalgický syndrom) – stav charakterizovaný zvýšenou unauvitelností, generalizovanou bolestivostí svalů, ztuhlostí a poruchami spánku. Současně bývají bolesti hlavy, parestezie (parastezie je nepříjemný pocit brnění, píchání, svědění či pálení kůže bez trvalých následků, neodborně se tento stav též označuje jako mravenčení, projev parestezie může být přechodný nebo chronický), subjektivně vnímané otoky ručních kloubů bez objektivního průkazu, někdy příznaky dráždivého tračníku. Obtíže se zhoršují v chladu a při stresu, naopak teplo a odpočinek je zmírňují. Objektivně není omezena pasivní pohyblivost, ani není přítomna svalová atrofie (regresivní změna postihující svaly) . Při fyzikálním vyšetření mohou být nalezeny tzv. citlivé body - tender points. Laboratorní a imunologické vyšetření nevykazuje podstatné odchylky. Onemocnění postihuje především ženy střední věku. U tzv. primární fibromyalgie se předpokládají podobné mechanismy jako u chronického únavového syndromu CSF (viz. pozn.), z něhož je někdy vyčleňován. Sekundární fibromyalgie je spojena s jiným základním onemocněním např. revmatickým, endokrinním, infekčním. Léčba je symptomatická (zaměřená na příznaky), důležitá je přiměřená rehabilitace, psychoterapie, popř. podání psychofarmak. 

 Situaci je také možno řešit aplikací kombinace vhodných programů u přístroje SUPER RAVO ZAPPER. 

 

Pozn.:

CFS – angl. zkr. syndrom chronické únavy. Souhrn příznaků se projevuje především zvýšenou únavností, nevýkonností, pocitem duševního i tělesného vyčerpání a zvýšenou potřebou spánku. Bývají též bolesti hlavy, zad, zánět hltanu, zvýšená teplota apod. Může být příznakem proběhlé nebo i přetrvávající virové infekce, ale též některých duševních poruch, event. též nedostatku některých vitaminů či stopových prvků. Obvykle je spojen s poruchou imunity. Při diagnostice CFS je zejména třeba vyléčit systémové či orgánové onemocnění, vč. tzv. „doutnajícího“, event. imunostimulační léčba by byla kontraindikována u autoimunity. Diagnóza CFS je obvykle považována za dočasnou s nutností dalšího sledování.