Porovnání přístrojů

NÁSLEDUJÍCÍ VIDEO VÁM PŘINÁŠÍ VÝSLEDEK POUŽITÍ PŘÍSTROJE AUTOZAPP 5. 

Tento přístroj se prodává v Kanadě a v USA (cena je v přepočtu cca 7.700,- Kč). Přístroj obsahuje pouze 5 pevně nastavených programů a má výstup max. 10 V. Přesto jsou výsledky aplikace jeho použití přinejmenším obdivuhodné (viz video).

Dovedete představit s jakým efektem by se tento popsaný problém dal řešit přístrojem SUPER RAVO ZAPPER, který má výstup 15 V a možnost využití

340 programů?

Zde však srovnáváme nesrovnatelné. Přístroj SUPER RAVO ZAPPER patří úplně do jiné kategorie, neboť je zde možnost nastavení jemného posuvu frekvencí v tisícinách Hz a téměř nekonečná možnost kombinací programů.

Přes tyto jeho nesporné výhody je, dle našich informací, tento přístroj daleko více známý v zahraničí než u nás.