Pravda o rakovině

  • Současná věda nedokáže chápat jinak svoje počínání než jenom z materialistického pohledu - obzvlášť moderní medicína.
  • Všechno, co je pro ni nepochopitelné, zamítá, aby se nezkompromitovala.
  • Kompromitace se bojí lidé, kteří mají strach před tím, co by se mohlo stát, kdyby to nevyšlo. To znamená, že nevěří ničemu, ale ani sobě. A strach je špatný rádce i průvodce. Strach je opakem svobody.
  • Kdo se bojí rakoviny, ten se jí nikdy nezbaví.
  • Když má někdo strach, tak na vyřešení problému využívá všeho, jenom ne toho, co by jej vyřešilo. Tedy ani nepřipustí vnitřní hlas Duše - té vnitřní jistoty, která nám zaručuje, že problém je řešitelný.

Pravda o rakovině

Naše zkušenosti s několika tisíci klienty a z toho více než jednou pětinou nositelů rakovin a leukémií ukazují, že nádorová onemocnění mají prazáklad ve stravě, v pitném režimu, v užívání léků a ve vnějších energopatogenních ovlivňovatelích.

Hledat a dokazovat, že jsou příčiny někde jinde je pošetilost, naivita anebo sprostý podvod. Bavit se o rakovině má smysl, pokud budeme mluvit o příčinách a prevenci, ale nikdy ne o léčení, protože rakoviny se lze zbavit tím, že ji přestaneme živit. Silný imunitní systém si poradí s každou nemocí.

Rakovina - není nemoc, ale neustále se shromažďující karcinogenní látky (především ze stravy a léků), které se působením negativních energií v těle kupí, mutují zdravé buňky, které se množí již jako nádorové a rakovina bují. Tedy doslovně hnije v nás to, co tam bylo vědomě dáno a co tam nepatří. Kdyby lidé uměli respektovat v takové míře své zdraví, jak respektují strach z nemocí a zejména z rakoviny, nikdy by touto disharmonií netrpěli.

Rakovina - toto slovo vzbuzuje u naprosté většiny lidí, ba i u „odborníků“, hrůzu a vytváří „husí kůži“. Je to jako kdybychom strašili děti čertem z pekla anebo klekánicí. 
Až vyrostou a pochopí podstatu strachu z pohádkových bytostí, budou se smát tak jako my, této vědomě zaviněné disharmonii.

Rakovina - je strašák jenom těch, co ještě „nevyrostli“, nebo nedorostli a falešnou zbraní těch, co na tom vydělávají. A nejhůř je na tom medicína - ta moderní - že je tak staromilská a materialisticky tupá, protože nepřipustí nic jiného než to, co jsou všichni doslovně „naučeni“.

Rakovina je pro ně neléčitelná a když ano, tak „něco za něco“. „My vás vyléčíme, ale všemi možnými prostředky vám celé tělo otrávíme.“

Rakovina - je především problém jejího nositele, protože dovolil, aby se v těle „uvelebila“. U dětí je to věc rodičů anebo pěstounů.

Rakovina je ve většině případů „vědomá jízda v protisměru“.

Rakovinu není potřebné léčit, ale nepřipustit ji střídmým a spořádaným životem. A když už je - přestat ji živit.

Rakovina a ani žádná jiná nemoc na světě není a nikdy nebyla zapříčiněná jedním jediným faktorem. A také nikdy není v organismu sama.

Rakoviny je možné zbavit se jediným způsobem. Harmonií Duše, těla, mysli a ega.

Rakovinu nedokáže vyléčit žádný lék, žádná bylina ani žádný lékař na světě. Naprosto a bez pochyb ji dokáže vyléčit silný a jistý imunitní systém v těle každého z nás, když mu přestaneme házet „klacky pod nohy“.

Rakovina má přítele a pomocníka ve všem, co většina lidí dnes jí, pije, kde spí a kde žije, co dělá, a zejména v tupém materialistickém přístupu k sobě samému.

Rakovina má nepřítele ve všem co není lidskému tělu cizí, ve všem přirozeném a přírodním, v harmonickém způsobu života a v dodržování vesmírných zákonů.

Rakoviny se nelze zbavit jako jednoho problému. Rakoviny je nutno se zbavit - a je to možné - jako nemoci celého organismu. Jedině z pohledu celkového posílení imunitního systému, který tělo přirozenou cestou přivede do rovnováhy a navrátí člověku zdraví.

Rakoviny se nelze zbavit, pokud člověk „žadoní“, aby ho z ní jiný vyléčil a aby si mohl dále dělat to, co dělal doteď.

Rakovina není nemoc jednoho orgánu - to je jenom projev na hrubohmotném těle - je to „nemoc“ - disharmonie Duše, těla, mysli a ega.

Rakovina je jako plevel na neobdělaném poli, kde není dostatek ušlechtilých kultur. Ale kdybychom ho zorali a nasadili rostliny „tělu prospěšné“, je po rakovině. Když lékaři bezohledně odoperují přenádherný prs kouzelné mladé ženě, jakoby to pole vybagrovali a zalili naftou a jedovatými látkami (aby se zbavili plevelu). A my se ptáme. Co bude lidstvo dělat, když se přestaneme pořádně starat o naše úrodná pole? Budeme je místo obdělávání zalévat jedovatými látkami? (Chemoterapie.) A z čeho pak budeme žít?

Rakovina je jenom o jakési dva stupně „silnější“ výstraha pro člověka, že jde vědomě proti sobě. Bolest a zánět nebere běžný člověk, ani medicína, jako vážný signál v úvahu, protože někdo na to vymyslel „léky“. Rakovinu tedy dostaneme jako „účinnější“ signál s tím, že ty dva léky na bolest a záněty ji ještě jako chemikálie do těla nepatřící „posílí“. A právě tímto arogantním jednáním proti sobě se dostáváme do začarovaného kruhu.

Rakovina není v 96 % důvodem úmrtí člověka v nemocnici, ale léky, chemoterapie a radioterapie vědomě snižují imunitní systém natolik, že člověk umírá na obyčejnou infekci. Tedy člověk neumírá, ale je zabit.

Rakovina nikdy v těle není jedna jediná disharmonie, tedy sám nádor na jednom orgánu anebo jedna metastáza. Je to celkové oslabení imunitního systému - imunodeficience a proto po operaci medicínou objeveného jednoho nádoru je v dalších orgánech oslabený tento náš ochránce a rakovina je v těle opět jako v „peří“.

Rakovinu je potřebné zachytit především včas. Pak je to věc maximálně jednoho měsíce a celé tělo může být v pohodě. Správná strava, pitný režim, glukanové přípravky a pozitivní energie posílí imunitní systém a návrat pevného zdraví je víc než jistý.

Rakovina v pokročilejším stádiu je záležitostí maximálně 3 měsíců, opět pomocí vhodné stravy a posílení imunity a hlavně celého organismu a harmonie Duše, těla, mysli a ega.

Rakovinu není možné podceňovat, ale ani „léčit“ současnými způsoby moderní medicíny. Není vhodné ani podvazování sekundárních nádorů (devitalizace), protože každý zásah do organismu zvenčí (operace) je nepřirozený a nepřípustný. Způsob je jenom jeden. Nemoc na opětovné zdraví se dá změnit tím, že bude člověk v oné nezbytné harmonii Duše, těla, mysli a ega. Opačný postup vyvolává úroveň současné situace v nemocnosti lidí. „Je nutné zaorat plevel a nasadit i do svého mozku kultivované jednání každý den a každou minutu. Nejít proti svému organismu falešnou namyšleností a arogancí.“

Rakovina je doslovně vyburcování člověka k mírovému jednání se svým nitrem. Je to nastoupení nové cesty jiným směrem než šel doposud. Jakoby člověk stoupal nahoru a z pomyslného kopce vidí ty ostatní jak se plahočí v blátě a špíně současného zmanipulovaného světa plného „rakoviny“ všech druhů.

Rakovina dělá lidi bezmocné a závislé na současné medicíně. A vlastně je to vše naopak. Měla by lidem ukázat cestu, jak se zbavit oněch nánosů současného materialistického chápání života a najít se v sobě samém.

Rakovina dává šanci každému uvědomit si situaci a pokusit se samostatně si probrat a následně vyřešit možné problémy současného života sám. Nenechat se někým zmanipulovat. V nesprávných rukou a v nesprávné hlavě (třeba terapeuta, lékaře, rodinných příslušníků) vaše lehce řešitelné problémy (když budete opravdu chtít) nabývají obrovské neřešitelnosti.

Rakovina na margo terapeutů, etikoterapeutů, regresních terapeutů, kineziologů a dalších rádoby léčitelů - má příčinu ne v událostech minulých životů (nedá se mluvit o minulých životech člověka, ale jenom Duše), ale 98 % - 99 % všech nemocí a nynějších problémů jsou příčiny v chybných postojích k současnému životu a jeho falešné idealizaci. Tento výsledek světového výzkumu badatelů potvrzuje i minimální procento (1-5 %) možných příčin v minulých existencích Duše a ne člověka.

Připusťme tedy, že jste pochopili, že rakovina je v plné šířce problémem lidstva ne jako nemoc, ale jako přirozený důsledek arogantního a bezcitného chování každého k sobě samému. Ale i k okolí.

Co dál a jak se jí zbavit?

Jak se zbavit strachu nejen z rakoviny, ale i z ostatních nemocí? Je to daleko jednodušší než pochopení celého problému.

Je potřebné změnit postoj k danému materialistickému způsobu chápání života a k dosavadní definici nemocí podle současné medicíny. Přehodnotit pro i proti. Vědomě bez nátlaku si nechat projít „vše hlavou" a udělat si seriozní závěr.

Pak změnit současný způsob života svobodně, vědomě a dobrovolně, hlavně v klidu a zejména z pohledu prevence. Je to daleko přirozenější než potom pod nátlakem ve zmatku a v spěchu či strachu před „ne nevyléčitelnou“ nemocí.

Odejděte na odlehlé místo, kde nebudete nikým a ničím rušeni. Pohodově si sedněte v tichu a v klidu, pravidelně dýchejte a soustřeďte se na jednu jedinou otázku. Jak dál? Vše, co vás napadne jako první řešení pak rozeberte a v průběhu jedné půlhodinky je možné vyřešit vše, co jste neuměli vyřešit možná za celý život. Vyřeší to za vás vaše nitro, vaše Duše a mysl to v klidném těle přijme a zrealizuje.

A co současná lékařská věda?

Ta si na této a podobných nemocech postavila takřka nezbořitelnou zeď. Nedotknutelnost. A ze slova onkologie si udělala bič na drezůru lidské psychiky, jakož i zlatý důl na pověstné bodíky.

Když se začalo s devitalizací (podvazování sekundárního nádoru), současní „bossové" lékařské vědy dostali nepřekonatelný strach, že vzniknou dvě medicíny. No a co?! Vždyť je demokracie. Ale bohužel ne v tomto tupém materialismu, který užívá jako svoji filosofii současná medicína. Ta zeď se zboří (a to je dobře) pod tlakem i vašich zkušeností. Tu zeď zboří i sami lékaři až prohlédnou. Mnozí již tak udělali.


RAKOVINA NENÍ NEMOC - JE TO NEVĚDOMOST LIDSTVA A NEDOTKNUTELNOST MEDICÍNY!

Nedopusťme, aby naše tělo bylo někdy v životě postižené rakovinou a proto se mu již dnes věnujme tak pečlivě, jako bychom již rakovinu měli. Važme si našeho zdraví nade vše a nečekejme až ho budeme ztrácet. Na to je jediný platný a ověřený způsob. Nedělejme nikdy nic proti sobě. Ani proti nikomu jinému.

Jsme přesvědčeni, že pravda o rakovině si zaslouží daleko širší a bohatší materiál. Ten „materiál" je mezi vámi, kteří jste zažili na vlastní kůži mnohé pocity a zkušenosti zasluhující si pozornost odborníků, ale i všech těch, kteří se nemocí ještě bojí. 

Léčba rakoviny

( z knihy H. R. Clark : „Revoluce v léčení nemocí – nový způsob prevence a léčení všech nemocí“ )

Rakovina již není tou smrtelnou a nevyléčitelnou nemocí, jak tomu bývalo dříve. Ve skutečnosti se jí můžeme zbavit dříve než půjdete k lékaři na další vyšetření. Pokud na svém těle najdete bulku nebo si myslíte, že máte rakovinu, nečekejte na lékařské vyšetření. Snažte se již mezitím začít problém řešit sami.

Rakovinu lze poměrně snadno vyléčit, neboť se jedná o onemocnění způsobené parazity. Zničte parazity a vývoj rakoviny se zastaví. Neznamená to ale, že byste již byli zdraví. Pokud rakovina poškodila vaše vaječníky či prostatu, musíte dát do pořádku ještě tyto orgány. Nádorové markery nebudou mít dobré výsledky, pokud tyto orgány nezačnete léčit. Testy totiž vypovídají  o stavu orgánů, nikoli o maligním procesu. Když zabijete komára, také se tím nezbavíte boule, kterou vám způsobil. Boule se zhojí sama – pokud ji však necháte v klidu, pokud si ji budete škrabat, potrvá její hojení déle. Postiženým orgánům umožníte uzdravení tím, že z nich odstraníte všechny škodlivé látky.

Trvá pouze sedm minut, než zničíte všechny parazity, kteří způsobují nekontrolované bujení buněk. Viníkem je Fasciolopsis buskii, lidská střevní motolice. Jde o organismus parazitující především na člověku, ale může napadat i některé živočišné druhy. Za normálních okolností žije parazit ve střevě, aniž by se nějak projevoval. ( Příliš se neprojevovat – to je hlavní snahou velkých parazitů. Koneckonců, kdyby vás zabili, tak zabijí i sami sebe. ) Paraziti produkují tisíce vajíček, která se skrze vaši stolici mají dostat do nějakého rybníka, kde nakazí jistý druh plže. Pokud se však vajíčka vylíhnou dříve, než opustí vaše tělo a je jim umožněno svůj vývoj ve vás dokončit, jsou tím vytvořeny příznivé podmínky pro vznik rakoviny.

Rakovina propukne tam, kde se ve vašem těle motolice usadí a kde prodělávají svůj vývoj. K tomu, aby se spustila lavina množení je zapotřebí ještě jedna věc : růstový faktor. Růstový faktor způsobuje nejen zrychlené množení motolic, ale také množení vašich buněk. Růstový faktor Orthofosfotyrosin, epidermální růstový faktor a růstový faktor, závisející na inzulínu jsou tedy tím elementem, který spustí vývoj rakoviny ve vašem těle.

Pro likvidaci Fasciolopsis buskii ( lidské střevní motolice ) použijte SUPER RAVO ZAPPER a to konkrétně program „Fasciolopsis buskii“, který je nastaven jako jeden ze základních programů (ničení všech stadií Fasciolopsis buskii).
Je ovšem nutné si uvědomit, že aplikace metody "zappingu" je pouze část úspěšnébo boje proti rakovině. Pokud však správně nakombinujeme frekvence při této aplikaci výrazně to ovlivní další vývoj této nemoci. Aplikace je však dlouhodobá (v řádu týdnů až měsíců) a neplatí, jak si někteří lidé představují, že po jedné aplikaci (např. likvidaci Fasciolopsis buskii) jsou zdraví. Tato aplikace pouze zastaví rozšiřování rakovinných buněk (metastáze). Další léčba je pak dlouhodobou záležitostí a je nutné ji kombinovat s dalšími způsoby a prostředky. 

PRO DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE RAKOVINY POKRAČUJTE ZDE :

CENTRUM ZDRAVÍ