Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus a MRSA - "Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus"
Staphylococcus aureus, je bakterie, která se normálně přenáší na kůži či v nose zdravých lidí. Občas může staphylococcus způsobit infekci, stafylokokové bakterie jsou nejčasnější příčinou kožních infekcí. Většina těchto infekcí je nevýznamná (boláky, uhry) a lze je vyléčit bez antibiotik. Stafylokokové bakterie však také mohou způsobovat vážné infekce, například infekce chirurgických ran a zápal plic. 
V minulosti se většina infekcí, způsobovaných stafylokokovými bakteriemi, léčila určitými druhy antibiotik, příbuznými penicilinu. Během posledních padesáti let je léčba těchto infekcí obtížnější, protože stafylokokové bakterie získaly odolnost vůči různým antibiotikům, včetně běžně užívaných antibiotik, příbuzných penicilinu. Tyto odolné bakterie se nazývaný methicilinu odolné (methicilling resistant) Staphylococcus aureus, neboli MRSA.
Stafykolokové bakterie mohou způsobovat různé druhy nemocí, včetně kožních infekcí, infekcí kostí, zápalu plic a vážných, život ohrožujících infekcí krve, a další nemoci. Vzhledem k tomu, že MRSA je stafylokoková bakterie, může způsobovat tytéž infekce jako stafylokok obecně, avšak MRSA se vyskytuje častěji u osob v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.
MRSA se většinou objevuje u pacientů v nemocnici, kteří jsou staří anebo vážně nemocní anebo mají otevřenou ránu (například proleženinu) anebo trubičku, která jim vede do těla. Infekce MRSA, získané v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, mohou být velmi vážné. K tomu se pacienti ve zvýšeném riziku v důsledku dalších faktorů, například, v důsledku delšího pobytu v nemocnici, v důsledku přijímání širšího spektra antibiotik, je-li pacient na jednotce intenzivní péče či v jednotce pro popáleniny, když tráví čas v blízkosti s jinými pacienty s MRSA, když se nedávno podrobil chirurgickému zákroku anebo když má MRSA v nose, aniž by z toho dosud vznikla nemoc. 
Staphylococcus aureus se podle odhadů vyskytuje u 60 procent veškerého zdravého obyvatelstva. Většinou jsou lidé, když jdou do nemocnice, nositeli normálního stafylokoka aurea. Když se ale dostanou do situace, kde je přítomno hodně MRSA, tento odolný stafylokok nahradí v nose tradiční stafylokok aureus, a tak pak vznikají problémy. 
Podle odhadů je ve Spojených státech postiženo pravidelně MRSA až 100 000 osob ročně. MRSA lze léčit několika antibiotiky. Kromě toho, většinu stafylokokových infekcí kůže lze léčit vysušením rány. 
MRSA, nemocniční superbakterie, se podle některých vědců již nezbavíme. A skutečně: počet infekcí každoročně nezadržitelně stoupá, zejména u dětí. Zdá se, že MRSA, odolný stafylokok aureus, se v nemocnicích zakořenil. To vyvolává otázku: co to všechno znamená pro pacienty? Jak se s tím nejlépe můžeme vyrovnat? Anebo jak se této bakterii můžeme vyhnout?
Jak lze zabránit stafylokokové infekci či infekci MRSA :
1. Mějte vždy čisté ruce, řádně si je myjte mýdlem a vodou.
2. Řezné ranky udržujte v čistotě a pod obvazem, dokud se nezahojí. 
3. Vyhýbejte se styku s ranami jiných lidí či s materiálem, kontaminovaným z ran.

Možnost řešení :

Řešením je použití přístroje „SUPER RAVO ZAPPER“ a to přednastavený program :
Staphylococcus aureus“ (likvidace parazita) 
Frekvence 376-381 kHz, čas zappingu 30 min.
Doporučuji rovněž kombinovat s programy „JÁTRA“ a „LEDVINY“ pro celkové vyčištění organismu.
Při aplikaci programů je nutno samozřejmě dodržovat „pitný režim“.