Proč přístroj nefunguje

Pokud se vám zdá, že aplikací vašeho přístroje nebylo dosaženo efektivního výsledku, může to být z několika důvodů.

Tady jsou některé z nich :

-          nepoužíváte správný program pro řešení svého problému (většinou je třeba použít vhodnou kombinaci programů)

-          řešení problému vyžaduje úplně jiné programy než je 85 přednastavených programů (tyto programy představují řešení cca 57 nemocí)

-          přednastavené programy jsou nepřesné (např. u jednoho programu je uveden rozsah likvidace parazita mimo pásmo jeho efektivní likvidace o 100.000 Hz)

-          frekvence uvedené v české mutaci knihy CAFL (Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí) jsou nepřesné, např. u názvu : „Lymfa, rozproudění“ je uvedena frekvence 100.000 Hz a při tom v americkém originále i dalších zahraničních podkladech je uvedena hodnota 10.000 Hz - z toho vyplývá, že tato frekvence je pro řešení tohoto problému absolutně neúčinná, dále se máte možnost přesvědčit se o serióznosti uvedených údajů na str. 72, kde je uveden následující text patřící spíše do říše humoru než do oblasti solidních informací : „Paraziti, homunkulus politikus (použijte AK 45)“

-          v některých případech je efektivní využití přístroje vhodné doplnit aplikacemi podpůrných metod (používání správných bylinných a vitamínových přípravků apod.)

Toto je jen krátký výčet praktických problémů při používání přístroje. Mohou zde být samozřejmě i mnohé další individuální problémy vyplývající z kombinací jednotlivých chorob.

Proto je ideální, když vám pro řešení vašich problémů vypracuje plán a kombinace jednotlivých programů člověk znalý problému používání přístroje. Určit jaké programy jsou vhodné právě pro vaši nemoc vyžaduje určité znalosti a praxi a to zvláště u vyhledávání nových frekvencí a jejich sestavování do programů.