Stimulace mozkových buněk

V ZAHRANIČÍ SE VYUŽÍVÁ STIMULACE MOZKOVÝCH BUNĚK PŘESNÝMI FREKVENCEMI PŘÍSTROJEM ZAPPER NEBO JINÝM FREKVENČNÍM GENERÁTOREM. TATO STIMULACE  PROBÍHÁ PŘÍMO V MOZKOVÝCH CENTRECH ŘÍDÍCÍCH ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ. TUTO METODU LZE VYUŽÍVAT JAKO ALTERNATIVY PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KTERÉ SE JEVÍ BĚŽNÉ MEDICÍNĚ JAKO NEŘEŠITELNÉ. 

Pro využití možnosti stimulace mozkových buněk je nutné znát přesné frekvence. Tyto frekvence musí být zadány do přístroje "SUPER RAVO ZAPPER" jako pevné, tzn. bez posunu. Ke každé frekvenci je nutné pouze přiřadit dobu jejího trvání. Stimulace probíhá jen v oblasti, kde potřebujeme ovlivnit správnost chování určitého orgánu nebo zmírnit event. odstranit bolest (při tom ale neřešíme příčinu bolesti). Rovněž pro stimulaci šedé kůry mozkové (zlepšení paměti, zvýšení inteligence ....) je nutno použít přesné frekvence.

Příklad :

přesná frekvence 2,111 Hz se uloží bez posunu (posun je nula) a přidá se čas - např. 20 min.

VÝSLEDKY POUŽITÍ PŘÍSTROJE PŘI ŘEŠENÍ MOZKOVÉHO NÁDORU NAJDETE ZDE

PRO INFORMACE O PORADNĚ POKRAČUJTE ZDE