Proč tak pozdě?

Proč tak pozdě se obrací pacienti k možnostem alternativní medicíny? Proč nemá poradce alternativní medicíny stejnou „startovní lajnu“ jako lékař, který je u diagnózy jako první? Proč se na nás obrací lidé až v okamžiku, kdy jim již klasická medicína nepomůže? 

Takové a další podobné otázky si kladu ve své poradně denně. Lidé si příliš zvykli na to, že jim jejich lékař pomůže a teprve v době, kdy se mu to nepodaří, hledají jinou cestu k uzdravení. Určitě nechci, aby pacient se svými problémy nenavštěvoval svého lékaře. Spoléhat ale pouze na to, že mu klasická medicína pomůže se velmi často nevyplácí. Naše zdraví je pouze naše a žádat od někoho, aby se nám o něj staral je nezodpovědné. Lékař (s výjimkou draze zaplacené soukromé praxe) má pro nás bohužel jen několik minut, protože jeho čekárna je neustále plná nedočkavých lidí, kteří si přišli pro „léky“ nebo jinou pomoc. Vím, že většina lékařů pracuje v časové tísni (potřebují také přestávku na oběd a po odpracované směně jít domů). Pokud k lékaři přijdete, tak vás pošle na vyšetření nebo vám dá prášek nebo injekci nebo pošle do nemocnice. Pokud udělá něco jiného, tak je to od něj nadstandardní výkon (a ten si nechá dobře zaplatit) nebo opravdová snaha vám pomoci (a takového lékaře si važte). Představte si, že při návštěvě svého lékaře s ním provedete rozbor vašich zdravotních potíží a budete spolu hledat jejich příčiny a způsoby sjednání nápravy. Takový lékař, u kterého by pacient strávil i několik hodin by pravděpodobně při vyšetření tří nebo čtyř pacientů denně asi neuživil. Lékaři (snad jen s výjimkou psychologů nebo psychiatrů), se vám z časových důvodů nemohou věnovat tak, jak si vaše zdravotní problémy zaslouží. A vy pak máte v nemocnici čas spolu s dalšími podobně postiženými přemýšlet nad tím, kde že se stala chyba - a většinou máte toho času hodně. 

Pokud začnete řešit své zdravotní problémy spolu se svým lékařem i jinou cestou – cestou alternativní medicíny, máte reálnou šanci se těchto problémů zbavit. Začít však musíte především u sebe (životospráva, pitný režim, pohyb ……) a to nejvíc bolí. Čekat na to, jestli se podaří lékařům vaše zdravotní problémy odstranit je velmi rizikový postup. Mezi tím, se samozřejmě vaše nemoc zhoršuje (i když to tak mnohdy po konzumaci hromady prášků necítíte) a vaše uzdravení je v nedohlednu. Je tu i možnost, že Vám vaše zdravotní problémy zmizí, ale na tu příliš nespoléhejte.  

Jako příklad uvedu případ pána, který za mnou přišel s diagnózou rakovina prostaty. Tato rakovina byla diagnostikována déle než před půl rokem. Tento pán v nejlepším věku (měl teprve 77 let) přišel s tím, že mu bylo řečeno, že operace nepřichází z důvodu jeho věku a dalších zdravotních problémů vůbec v úvahu. Přinesl si výstupní zprávu s nemocnice a na můj dotaz, kdy má přijít na kontrolu odpověděl „NIKDY“. Komentoval to tím, že ho poslali domů zemřít a že by možná pomohla chemoterapie. Konstatoval, že s chemoterapií i bez ní stejně brzy zemře, takže nevidí žádné řešení (s chemoterapií údajně dřív a ve větších bolestech – toto mi nepřísluší komentovat). Tento naprosto zoufalý člověk, opuštěný všemi vymoženostmi moderní medicíny, začal používat metodu „zappingu“ spolu s dalšími podpůrnými prostředky. Nyní asi po čtyřech měsících usilovného „zappování“  jeho zdravotní potíže ustoupili. Nemusí již desetkrát za noc „na malou“, dokáže opustit svůj byt beze strachu „kdy to na něj zase přijde“ a začal vší silou s touto nemocí bojovat. Zase chodí na procházky, zase navštěvuje kamarády a žije normální život. To ale neznamená, že jeho zdravotním problém je pryč. Bude trvat ještě řadu měsíců, než se nám jej při vzájemné spolupráci, podaří odstranit. Snad se mu podaří přemluvit některého z lékařů, aby jej poslal na vyšetření. Pocit celkového zlepšení je nutné v každém případě podložit výsledky testů.

Kdyby tento pán za mnou přišel již v době, kdy mu byla tato nemoc diagnostikována, byl by již s jejím řešením určitě dál.    

Určitě se každému vyplatí zamyslet se nad tím, zda  jeho zdravotní problém nelze přece jenom řešit jinou cestou. Samozřejmě ideální je těmto problémům předcházet, ale to už je jiné téma. 

Toto je soukromý názor jednoho s řady poradců alternativní medicíny a uveřejněné poznatky a zkušenosti vychází z jeho praxe.