Z naší praxe

TOTO JSOU KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE SUPER RAVO ZAPPER

RAKOVINA 1.

Pánovi byla diagnostikována rakovina prostaty s tím,  že jeho léčba je ukončena, protože vzhledem k rozsahu metastáz a dalším zdravotním komplikacím (věk 78 let), nelze provést operaci a chemoterapie se ukázala jako neúčinná. Po pěti měsících používání přístroje bylo při lékařské kontrole zjištěno, že pán žádnou rakovinu nemá (zaplatil si toto vyšetření a nechal si do zprávy napsat, že tento výsledek byl dosažen za pomoci přístroje SUPER RAVO ZAPPER . Tento případ je starý asi jeden a půl roku a dle aktuálních informací se pánovi daří  dobře a pouze „hlídá“, aby se rakovina neobjevila znovu. 

RAKOVINA 2.

V tomto případě k nám do poradny přišla paní úplně vyčerpaná bojem s rakovinou (váha necelých 40 kg, velké bolesti po chemoterapii apod.). Vzhledem k velkému množství metastáz nebylo možné použít operační zákrok a po té, co se chemoterapie ukázala jako neúčinnou a bolestivou ji paní odmítala (prostě se smířila s osudem). Podle naší moderní medicíny měla před sebou jen pár týdnů života. Po půl roce používání přístroje a přírodních doplňků se její váha vrátila k normálu (asi 60 kg) a její celkový zdravotní stav se podstatně zlepšil. Při kontrolách u lékaře bylo zjištěno, že její rakovinné markery postupně klesaly z hodnoty 1440 na hodnotu 310. Paní bere pouze občas prášky proti bolesti (některé ozdravné procesy mohou být bolestivé) a cítí se mnohem lépe. Tento případ je starý asi rok.  

CHŘIPKA

Asi před dvěma měsíci k nám přišla paní s tím, že jí asi půl roku neúspěšně léčí chřipku. Za tu dobu již zkonzumovala spoustu antibiotik a jiných „léků“ bez jakéhokoliv výsledku. Neustále kašlala (dráždivý úporný kašel, který ji v noci budil), objevovala se jí nepravidelně zvýšená teplota a byla neustále velmi unavená. Naše diagnóza byla na první pohled naprosto jednoznačná – tohle určitě není chřipka. Ihned po použití zapperu (stačily pouze dva programy) se paní velmi ulevilo, když asi po hodině od nás odcházela, tak na ní bylo vidět evidentní zlepšení. Kašlala již jen sporadicky a celá „ožila“. Asi za tři dny paní volala, že zmizely nebo se utlumily všechny její potíže vč. kašle. Kdyby tato paní k nám nepřišla, tak by zřejmě dodnes polykala kvanta prášků, úspěšně se dusila kašlem a strávila každý měsíc několik dní v posteli s horečkou.  Takže stačila jednoduchá aplikace zapperu spolu s přidáním dalších přírodních prostředků (čaje, vitamíny …..), aby zdravotní problémy, neúspěšně léčené několik měsíců pomocí klasické medicíny, nenávratně zmizely. Poslední informace byla stará asi tři týdny od aplikace zapperu a paní hlásila, že je zdravá. Možná, že to byla jen náhoda nebo se jedná o opravdu výjimečný přístroj. Samozřejmě pořád platí, že tento přístroj je tak dobrý, jak dobré jsou v něm programy.  

RAKOVINA 3.

Když jsme se poprvé setkali s tímto pánem (byl k nám přinesen), měl rakovinu brzlíku ve stadiu, kdy se již nedala operovat a samozřejmě za sebou celou řadu chemoterapií a ozařování bez jakéhokoli výsledku. Dále měl hodně vody v plicích (klasická medicína mu od ní nedokázala pomoci), v důsledku čehož trpěl nepředstavitelnými bolestmi tlumenými pouze prášky (pouze seděl ve zkroucené poloze – bolest mu nedovolovala se ani pohnout, nekomunikoval a téměř nevnímal okolí). Jeho celkový zdravotní stav byl velmi špatný (imunitní systém vůbec nefungoval, nedostatek bílých krvinek apod.).

Zpočátku jsme se především snažili zmírnit jeho bolesti pomocí energetické léčby, což se nám podařilo. Od nás si odnesl pokyny k úpravě stravovacího režimu (snížení kyselosti organismu), jako např. používání různých čajů, zeleninových vývarů a další. Asi po čtrnácti dnech jsme začali s aplikací přístroje SRZ, kde v úvodní tabulce byla mimo jiné i kombinace devíti speciálních programů proti rakovině a jeden program na podporu činnosti plic. Během používání přístroje jsme tabulku pouze jedenkrát upřesnili.

Po necelých čtyřech měsících tento pán přišel (přišel – nikdo jej nepřinesl) a bylo na něm okamžitě vidět neuvěřitelné zlepšení zdravotního stavu. Přes to, že se nám nepodařilo doposud úplně eliminovat důsledky klasických léčebných postupů, tak voda z plic zmizela a nádor na brzlíku rovněž. Pán se cítil poněkud unavený, ale velmi spokojený s dosaženými výsledky. Velmi nás pobavil líčením výrazu ošetřující lékařky, která tyto neuvěřitelné změny k lepšímu v jeho zdravotním stavu zjistila (údajně jí nic nevysvětloval a na otázky, jak to dokázal odpovídal jen úsměvem a pokrčením ramen – takže vlastně ani nemá nikdo z lékařů tušení, jak k těmto pozitivním změnám došlo.

My však dokážeme tyto změny vysvětlit. Především tento člověk pochopil, že mu žádné postupy klasické medicíny nepomohou, a že si musí pomoci sám. Rozhodl se s rakovinou bojovat a velmi důsledně dodržoval všechny pokyny, které od nás pro tento boj dostal. Uvěřil tomu, že pokud opravdu vše dodrží, bude vyléčen. A tak za podpory svých nejbližších několik měsíců intenzivně pracoval na tom, aby se v jeho případě rakovina stala minulostí. Jeho imunitní systém začal opět správně pracovat (likvidovat rakovinné buňky, detoxikovat organismus ……) a tím dostal svůj organismus do současného stavu. Tento klasickou medicínou „odepsaný“ člověk dnes chodí na vycházky, stará se o zahrádku a vůbec – žije opět normálním životem. Doufá spolu s námi, že se jeho nemoc již nikdy nevrátí. Pokud by k tomu přece jen došlo, tak ví, kam se má obrátit. 

SUPER RAVO ZAPPER a možné komplikace při likvidaci parazitů

Při likvidaci velkých parazitů (FASCIOLOPSIS BUSKII, ŠKRKAVKY, TASEMNICE …..) nastává nadměrné zvýšení toxické zátěže organismu. Tento stav se může projevit zvýšenou únavou, horečkou, malátností apod. Je proto důležité, a to zvláště u nemocných lidí, před vlastní cílenou likvidací parazitů provést vyčištění ledvin, lymfatického systému a jater, aby nemohlo dojít k jejich ucpání zbytky mrtvých parazitů. Uvedené potíže jsou tím intenzivnější, čím horší je stav těchto orgánů. Celkově se jeví jako nejvýhodnější provádět likvidaci velkých parazitů ráno, abychom dostali do večera z těla co nejvíce jejich zbytků vč. nežádoucích doprovodných produktů (např. při likvidaci FASCIOLOPSISI BUSKII je to vyšší výskyt bakterií rodu CLOSTRIDIUM, které produkují isopropyalkohol, jehož výskyt v organismu je jedna ze dvou základních podmínek vzniku rakoviny). Samozřejmostí je dodržování pitného režimu, aby nemohlo dojít k již zmíněnému ucpání orgánů a škodlivé látky byly v co možná nejkratším čase z těla vyloučeny (vyplaveny).

Vhodné je podpořit detoxikaci přírodními prostředky (čaje, vitamíny, minerály …..) a dodat bílým krvinkám látky potřebné pro jejich efektivní funkci při čištění organismu. 

V některých případech může být výhodnější nezabíjet parazity cílenými programy, ale vybudit imunitní systém natolik, aby je zlikvidoval sám. Tento postup je pro nepřipravený nebo nemocný organismus daleko šetrnější a méně náročný na detoxikaci, neboť imunitní systém likviduje parazity postupně a ne jako zapper všechny naráz. Je na každém jednotlivci, aby posoudil (nebo si nechal posoudit), kterou cestu zvolí. V případě, že se nemůžete sami rozhodnout, je možná individuální konzultace v naší poradně.    

Případ z jara 2011

Přišel k nám do poradny pán s tím, že má diagnostikovaný výskyt parazitů (konkrétně chlamydie pneumonie). Klasická léčba antibiotiky pochopitelně nezabrala a to i přes několikanásobné opakování vysokých dávek. V důsledku toho měl tento pán několik let přetrvávající potíže, které se projevovaly především nadměrnou únavou (nebyl schopen soustředěného pracovního výkonu před devátou hodinou ranní), pálením až řezáním v očích a celkovou slabostí. Vzhledem k tomu, že při použitích klasických lékařských metod nedošlo k žádnému (nebo jen přechodnému) zlepšení zdravotního stavu, rozhodl se tento pán řešit svůj zdravotní stav sám s tím, že os nás potřebuje poradit s postupem a usměrnit v další činnosti.

Po necelém týdnu používání přístroje SUPER RAVO ZAPPER, tento pán hlásil neuvěřitelné zlepšení a to především v oblasti přílivu energie (bez problémů vstává před šestou hodinou a práci zvládá stejně dobře jako před lety). Dle jeho vyjádření zmizela nejméně polovina jeho zdravotních problémů a jeho život se od základu změnil.

Toto je jeden z výsledků používání přístroje SUPER RAVO ZAPPER. A to byly použity pouze programy na stimulaci základních orgánů a lymfatického systému, neboť jak bylo zjištěno irisdiagnostikou, tak byly částečně oslabené a zanesené a tudíž nešlo přikročit k okamžité likvidaci parazitů. Celý tento postup byl pochopitelně podpořen sestavou přírodních prostředků doplňujících tabulku s kombinacemi programů.

Tento člověk byl tak nadšen svými dosaženými výsledky, že k nám postupně přivedl celou svoji rodinu. Takže každý člen rodiny má nyní svou vlastní tabulku s kombinací programů, které jsme do přístroje vložili a pochopitelně i vlastní kombinaci přírodních prostředků pro jejich efektivnější využití.

Spolu s námi všichni nyní očekávají další zlepšování svého zdravotního stavu a dle našeho názoru jsou na nejlepší cestě k úplnému uzdravení.  

RAKOVINA 4

V létě k nám do poradny přišel pán s pokročilou rakovinou plic (kouření) s tím, že neúspěšně absolvoval devět chemoterapií a uvažuje se o ozařování. Měl již rozsáhlé metastáze a jeho zdravotní stav se velmi rychle zhoršoval. Naprogramovaný přístroj dle našich pokynů používal necelé dva měsíce. Po té absolvoval vyšetření před zahájením terapie ozařováním, při kterém nebyla žádná rakovina nalezena. Tento výsledek nebyl dosažen pouze používáním přístroje, ale i změnou životního stylu, stravování a dodržováním dalších našich ověřených postupů.

Z tohoto případu je zřejmé, že správně naprogramovaný přístroj spolu s dalšími vytypovanými postupy, dokáže zásadně ovlivnit i tuto velmi závažnou nemoc.

RAKOVINA 5 (přes internet)

Během druhé poloviny roku 2011 se nám podařilo vyřešit případ rakoviny pouze přes internet (emailem). Jednalo se o rakovinu s lokalizací primárního tumoru v plicích a metastázemi téměř ve všech důležitých životních orgánech. Vzhledem k zdravotnímu stavu postiženého a vzdálenosti jeho bydliště od naší poradny několika set kilometrů, jsme po dohodě zvolili postup řešení pouze prostřednictvím emailové pošty. Měli jsme k dispozici výsledky dosažené předchozí léčbou (tedy člověka na pokraji svých sil) a vyplněný dotazník. Pouze na základě těchto informací jsme zpracovali tabulky s kombinací programů pro přístroj a dalšími doporučenými postupy (vitamíny, minerály, úprava stravy …..). Po necelých čtyřech měsících ukázalo vyšetření zastavení růstu primárního tumoru i metastáz. Průběžně celý případ sledujeme a upravujeme kombinace programů pro co nejrychlejší likvidaci tohoto zdravotního problému. Přesvědčili jsme se tedy o tom, že i u tak závažného zdravotního problému lze použít cestu emailové komunikace. 

 

Rýma nebo chřipka ?

V listopadu 2011 k nám přišla paní s tím, že trpí chronickou rýmou (několik měsíců) a některými dalšími příznaky ukazujícími na chřipku (bolesti kloubů, zvýšená teplota a další). Přesto, že to není obvyklý postup, aplikovali jsme jí kombinaci několika programů v celkovém trvání necelé dvě hodiny. Již za tuto dobu byla patrná na paní úleva a rýma byla méně intenzívní. Po dalších doporučeních týkajících se nákupu čajů, minerálů, vitamínů apod.,  paní odešla. Za tři dny volala, že jí veškeré potíže znatelně ustoupily a že si chce přístroj koupit. Je tedy vidět, že i krátká intenzívní aplikace vhodných programů dokáže ve velmi krátké době zbavit člověka zdravotních potíží, které mu znepříjemňují život.  Faktem zůstává, že námi používané programy nejsou převážně přednastaveny v přístroji přímo od výrobce, ale sestavujeme si je sami.